FIXit | Façanes Barcelona

Rehabilitació de façanes en edificis catalogats

Finançament a 10 anys
Més informació Finançament    
SUBVENCIONS 2016

Més informació

logo_fixit

Demani pressupost

per rehabilitar la façana del seu edifici

 

Nom *

Correu electrònic

Telèfon *

Adreça de l'edifici a rehabilitar

Missatge

Accepto les Condicions legals

Contacti amb un tècnic comercial

Trucar 661.398.119

logo_fixit

Solucions per la rehabilitació de la façana en edificis catalogats a Barcelona

A Fixit tenim un especial interès en la restauració de façanes històriques, ja que estan conformades d'elements peculiars i únics que precisen d'una restauració acurada, amb materials i tècniques adequades a l'època constructiva de la façana.
Façanes-Barcelona-Catalogats
Disposem dels millors professionals en restauració de façanes catalogades i posem al seu abast els millors mitjans per garantir un resultat òptim. Els nostres col·laboradors estan especialitzats en reproducció de balustres i ornamentacions de pedra artificial, reproducció d'esgrafiats i motllures, neteja i tractat de la pedra natural, reparació i reconstrucció de forges i fusteries. Tota la plantilla de Fixit està en constant formació en les tècniques i arts en la rehabilitació de façanes.

Subvencions 2016 per a la rehabilitació de façanes

Façanes-Barcelona-Subvencions
La subvenció per a la rehabilitació de façanes en 2016 serà el 25% del pressupost i del 50% per a les que impliquin una millora en el comportament energètic de l'edifici.

 Demani pressupost per rehabilitar la façana del seu edifici

Trucar 661.398.119

Fachadas-Barcelona-logo_fixit

.- FIXit realitza el projecte tècnic per a la rehabilitació de la façana a Barcelona.
.- FIXit tramita les subvencions al Consorci de l'Habitatge de Barcelona i àrea metropolitana.

.- FIXit munta les proteccions, la bastida i lones publicitàries per a la rehabilitació de la façana.

.- FIXit planifica, coordina i executa les obres necessàries per obtenir el nivell de solidesa i estètica requerit en cada projecte de rehabilitació de façana.
 

 

Reconstrucció d'esgrafiats i estucats de cal

Fachadas-Barcelona-Esgrafiados

Reconstrucció d'ornamentacions de pedra artificial

Fachadas-Barcelona-Ornamentaciones

Iniciar el procés de rehabilitar la façana partint d'un informe ITE        (Inspecció Tècnica d'Edificis)

Des de l'entrada en vigor del Reial Decret 8/2011 de l'ITE la propietat està obligada a la reparació d'aquells defectes considerats greus en l'informe ITE. Així és com la majoria de comunitats comencen el procés per rehabilitar la façana del seu edifici.
Com es fa el tràmit?
La inspección tècnica dels edificis d'habitatges l'ha de dur a terme un/a tècnic/a amb titulació d'arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l'edificació.
Els propietaris / es i les persones ocupants dels habitatges han de facilitar l'accés als habitatges i a les altres entitats de l'edifici en el moment de la inspecció, per possibilitar l'examen dels elements comuns de l'edifici.
La inspecció consisteix a examinar l'edifici que duu a terme el / la tècnic / a competent a qui hagi estat encarregada, i que dóna lloc a l'informe de la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges.
Aquesta inspecció tècnica és visual, i es fa respecte d'aquells elements de l'edifici en els quals s'hagi tingut accés.
Quan les dades obtingudes en la inspecció visual no fossin suficients per a la qualificació de les deficiències detectades, el/ a tècnic/a encarregat/da de la inspecció ha de proposar a la propietat de l'immoble fer una diagnosi de l'element o elements constructius afectats, o qualsevol altre tipus de proves que consideri necessàries.
Si en aquesta inspecció el / la tècnic / a detecta alguna situació anòmala amb aparença d'infrahabitatge, ho ha de comunicar a l'Agència de l'Habitatge. L'existència d'aquesta situació anòmala no condiciona la certificació d'aptitud de l'edifici mentre no afecti l'estabilitat o seguretat dels elements comuns de l'edificació.
Segons el tipus, la gravetat i la generalització de les deficiències, l'estat general d'un edifici pot ser:
  • Molt greu
  • Amb deficiències greus
  • Amb deficiències lleus
  • Sense deficiències
En aquells casos en què el/la tècnic/a detecti l'existència de deficiències, siguin generalitzades o no, que comportin risc per a les persones, ha de comunicar de manera immediata tant a la propietat com a l'ajuntament del municipi on hi ha l'edifici.
L'Agència de l'Habitatge prenent com a base l'informe de la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges atorgarà un certificat d'aptitud que notificarà directament a la propietat. Segons quin sigui l'estat general de l'edifici, el certificat d'aptitud pot ser d'apte o no apte.

Certificat-Eficiencia-Energetica-façanes-barcelona