FIXit | Façanes Barcelona

Empresa de rehabilitació de façanes a Barcelona

Finançament a 10 anys
Més informació Finançament    
SUBVENCIONS 2016

Més informació

Empresa de rehabilitació de façanes a Barcelona

Demani pressupost

per rehabilitar la façana del seu edifici

 

Nom *

Correu electrònic

Telèfon *

Adreça de l'edifici a rehabilitar

Missatge

Accepto les Condicions legals

Contacti amb un tècnic comercial
Empresa de rehabilitació de façanes a Barcelona

Empresa de rehabilitació de façanes a Barcelona

A FIXit, empresa de rehabilitació de façanes a Barcelona, oferim diferents solucions per restaurar, reparar i rehabilitar la façana del seu edifici a Barcelona: Reparació i reconstrucció de balcons, reparació d'esquerdes i estucs, aïllament tèrmic i rehabilitació energètica.
L'estil arquitectònic de la façana a rehabilitar, la seva composició constructiva, les patologies existents, les causes i les necessitats de cada client determinaran el sistema constructiu necessari per a la rehabilitació de la façana

Com realitzem les obres de rehabilitació de façanes a Barcelona?

.- FIXit realitza el projecte tècnic per a la rehabilitació de la façana a Barcelona.
.- FIXit tramita les subvencions al Consorci de l'Habitatge de Barcelona i àrea metropolitana.

.- FIXit munta les proteccions, la bastida i lones publicitàries per a la rehabilitació de la façana.
.- FIXit planifica, coordina i executa les obres necessàries per obtenir el nivell de solidesa i estètica requerit en cada projecte de rehabilitació de façana.

FIXit, la seva empresa de rehabilitació de façanes a Barcelona

Empresa de façanes a Barcelona - Subvencions i ajuts per a la rehabilitació

Subvencions 2016 per a la rehabilitació de façanes

La subvenció per a la rehabilitació de façanes en 2016 serà el 25% del pressupost i del 50% per a les que impliquin una millora en el comportament energètic de l'edifici.

Tipologia d'obres en la rehabilitació de façanes a en Barcelona

Rehabilitació de façanes en edificis catalogats

Rehabilitació de façanes en edificis catalogats

Aportem diferents solucions per a la restauració de façanes històriques, que necessiten material i tècniques adequades.

Rehabilitació energètica de la façana

Rehabilitació energètica de la façana

Rehabilitació per a la instal·lació de sistemes que permetin l'aïllament tèrmic i acústic de la façana de l'edifici.

Rehabilitació estructural de la façana

Rehabilitació estructural de la façana

Rehabilitació i reconstrucció de balcons, esquerdes o estructures, a partir d'una anàlisi prèvia de les patologies que han causat els danys.

Rehabilitació de patis interiors i mitgeres

Rehabilitació de mitgeres i patis interiors

Realització de tot tipus de treballs verticals per a la rehabilitació de patis interiors i mitgeres d'edificis de Barcelona.

Per què FIXit per rehabilitar la façana del meu edifici?

 
A FIXit som experts en rehabilitació de façanes a Barcelona; ens adaptem a les necessitats constructives de la façana i a la dels nostres clients. Ens preocupem per reduir les molèsties als veïns, de mantenir la màxima comunicació i interlocució entre les parts i agents relacionats, i sempre apliquem materials de primeres marques i amb baixa petjada ecològica..FIXit empresa de rehabilitació de façanes de BarcelonaFIXit és una empresa agremiada al "Gremi de constructors d'obres de Barcelona i comarques" amb el nº de soci 10.961, és membre de la comissió RIME (Comissió gremial per a la rehabilitació i manteniment d'edificis), disposa del certificat de qualitat ISO 9001 (Sistema de gestió de la qualitat segons la normativa UNE-EN ISO 9001), pel qual l'organització desmostra la seva capacitat per gestionar la rehabilitació aplicanndo els més alts estàndards de qualitat.
FIXit està inscrita a la Generalitat en el registre REA (Registre d'Empreses Acreditades) amb el núm 099000048099 i com a empresa instal·ladora en el registre RASIC (Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya) amb el nº d'instal·lador 005.006.163.
FIXit dona una especial atenció a la prevenció de riscos laborals, i disposa d'una assegurança de responsabilitat civil amb la companyia Caser Assegurances per un import assegurat total de 755.000 €.

Demani pressupost per rehabilitar la façana del seu edifici

Empresa de rehabilitació de façanes a Barcelona

O si ho prefereix indiqui les seves dades i l'informarem personalment

 

Accepto les Condicions legals

Solucions per a la rehabilitació de façanes a Barcelona

Rehabilitació de la façana mitjançant façana ventilada

Rehabilitació de la façana mitjançant façana

Aquest sistema consisteix en un aïllament multicapa per la part externa format per diferents materials aïllants i unida mecànicament al mur interior ja existent mitjançant una subestructura metàl·lica lleugera. Entre ambdues capes es forma una cambra d'aire, que permet la ventilació, evitant humitats i protegint de la calor. El sistema de façana ventilada és una de les millors opcions, tenint en compte la seva durada i que estèticament aporta un major valor a l'edificació rehabilitada.

Rehabilitació de la façana mitjançant sistema Sate 

Rehabilitació de la façana mitjançant sistema Sate

El sistema SATE (Sistema d'Aïllament Tèrmic Exterior) consisteix en la instal·lació de planxes d'aïllament tèrmic adherides a la façana. L'aïllant es protegeix amb dues capes de fibra de vidre. El revestiment exterior és a base de morter acrílic, material que posseeix una alta capacitat d'impermeabilització i alhora permet una elevada transpirabilitat al vapor d'aigua. La instal·lació del sistema SATE es realitza per l'exterior sense ser necessària cap actuació a l'interior de l'habitatge.

Rehabilitació de la façana mitjançant monocapa

Rehabilitació de la façana mitjançant monocapa

El sistema consisteix en la substitució de la totalitat del morter de revestiment de la façana. Retirat l'actual es procedirà a l'aplicació d'un morter monocapa mineral armat amb fibra de vidre. El revestiment monocapa posseeix altes propietats impermeables i transpirables que optimitzen el comportament hidrotérmico de la façana. L'aspecte final es pot escollir entre una sèrie de pigments i el tractament final de la superfície un cop aplicat el monocapa. 

Rehabilitació de la façana mitjançant estucs i pintura

Rehabilitació de la façana mitjançant estucs i pintura

Utilitzant els materials de revestiment adequats a la composició constructiva de la façana, es reconstrueixen els estucs, els esgrafiats, motllures i altres elements arquitectònics que formen la façana a rehabilitar. El coneixement necessari per combinar tècniques modernes i tradicionals han dut a Fixit a treballar amb els millors professionals en restauració de façanes, garantint un resultat òptim i adequat a les necessitats de cada client.

Contacti amb un tècnic comercial

Trucar 661.398.119

Empresa de rehabilitació de façanes a Barcelona